Pedagógus szakvizsgás mentálhig. specializáció

Tájékoztató

Munka-
rend
Fin. forma Szakirányú tovább-
képzés neve
Költség-térítés (félév) Képzési idő (félév) Irány-
szám
Képzés gyakorisága Képzés helye Képzési terület
Lev. K pedagógus szakvizsga 150.000 Ft 4 10 < 80 kéthetente péntek-szombat Debrecen BÖLCS.

Részvétel feltétele:

 • Alapképzési szakok (korábban főiskolai szintű képzések): tanító, óvodapedagógus, konduktor, gyógypedagógus
 • tanári oklevél.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: Szakvizsgázott pedagógus
 

Cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

HonlapTanárképzés

Jelentkezési határidőAugusztus 20.

Jelentkezés módjainfók

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint egyéb végzettségeket igazoló okirat.

Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés mentálhigiénés specializációja

pedagógus szakvizsgára felkészítő képzés követelményeit a 41/1999 X.3., a szakirányú továbbképzés képzési követelményeit pedig a következő minisztériumi rendeletek szabályozzák:

 • mentálhigiénikus 9/1997.III .18.) MKM
 • tehetségfejlesztő szakértő 29/1997 .Ix. 16.) MKM
 • közoktatás-vezető (szakvizsgával egyenértékű) 8/1997.III.18.) MKM

A pedagógus szakvizsgára felkészítő képzés

A pedagógus szakvizsgás képzési információi: Kattintson ide!

A képzési idő, félévekben meghatározva
A 4 félév, melynek eloszlása:

 • 2 félév közös képzési szakasz (Pedagógus szakvizsgára felkészítő alapképzés)
 • 2 félév mentálhigiénés szakirányú képzési szakasz

A képzési idő kötelező és szabadon választott tanulmányi területeket tartalmaz.

A kötelezően oktatott tanulmányi terület tartalmát a rendelet 5.1 pontja határozza meg, melynek meg kell felelnie a közigazgatási szakvizsga követelményeinek, s akkor a közoktatásról szóló törvény 128. paragrafusának 8. bekezdése alapján a pedagógus szakvizsgával rendelkező pedagógus teljesíti a közigazgatási szakvizsgára vonatkozó előírásokat.

A választható tanulmányterületek témaköreit a rendelet 5.2 pontja tartalmazza.

A választható tanulmányi terület óraszáma legalább 180 óra. Ezek tartalma igazodik a szakirányú továbbképzések anyagához az átjárhatóság biztosítása érdekében.

Szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés
1. év 2. év
legalább: 180 óra
Kötelezően oktatott tanulmány terület
(Chrappán Magdolna)
Választható tanulmányterületek / specializációk:
 • Tehetséggondozás, tehetségfejlesztés
 • Mentálhigiéné
összesen: 360 óra

A tanulmányok teljesítésének ellenőrzése aláírás, gyakorlati jegyek megszerzéséből és vizsgák - kollokviumok, szigorlatok - teljesítéséből tevődik össze. A képzések záróvizsga-dolgozat készítésével, védésével és a záróvizsga letételével zárul.

Mentálhigiénikus szakvizsga program

A képzés célja

A mentálhigiénés képzés célja a személyes kompetencia és identitás fejlesztése és integrálása, valamint olyan ismeretek nyújtása, készségek és képességek kifejlesztése, továbbá olyan szemlélet és habitus kialakítása, melyek révén a humán foglalkozású mentálhigiénésen képzett szakember képes:

 • saját tudományterü1etével érintkező, illetve annak határait átfedő más diszciplínák területén effektívebben és biztonságosabban működni azáltal, hogy a rokon társtudományok megközelítési módjait, bizonyos eredményeit szemléletébe beépíti;
 • alapképzettségének megfelelő tevékenysége során mentálhigiénés segítő kapcsolat kialakítására és fenntartására, és ezáltal közreműködni a társadalmi szintű primer prevencióban, szolgálva ezzel az egészségnevelés és a mentálhigiénés kultúra terjesztésének ügyét;
 • mentálhigiénés szemlélettel viszonyulni szakterülete tartalmaihoz.

Képesítési követelmények

A képzés formája: költségtérítéses levelező tagozatos szakirányú továbbképzés, 360 óra
A képzés szerkezete: a képzés tartalma mind az általános, mind a szakirányú részben nagyobb tartalmi blokkokból és azokon belüli tantárgyakból épül fel.
A képzés módszerei: elméleti jellegű előadások mellett interaktív tantermi gyakorlatok és speciális önismereti csoportfoglalkozások.
A megszerezhető végzettség szintje: egyetemi illetve főiskolai szakirányú továbbképzés az alapdiplomának megfelelően.
Az oklevélben megjelölt szakképzettség:

 1. mentálhigiénés szakember /szakirányú továbbképzés
 2. pedagógus szakképzettség esetén: " szakvizsgázott pedagógus mentálhigiénikus szakirányon"

A képzés költsége: 150.000 FT / félév

Jelentkezés és további információ

Dr. Héjja-Nagy Katalin -tól a +36 70 220 69 67 telefonszámon vagy a hejja.nagy.katalin@arts.unideb.hu e-mail címen kapható.

Legutóbbi frissítés: 2023. 04. 24. 14:08