Mentálhigiénés képzés, Mentálhigiénés pedagógus szakvizsga

A Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézete által meghirdetésre kerülő mentálhigiénés képzési programok

Az elmúlt évtizedek történései igazolták a mentálhigiéné szemléletének létjogosultságát a különböző szakmák, de elsősorban a segítő szakmák területén.
A mentálhigiénikus szakirányú képzés részben azt az egyre növekvő igényt elégíti ki, ami különböző felsőfokú végzettségű szakemberben saját önismeretük, személyiségük fejlesztésére, másrészt saját szakmai hatékonyságuk növelésére irányul.
Egyre több diplomás szakemberben fogalmazódik meg az igény, hogy környezetükben pozitív hatású szemléletet alakítsanak ki a lelki egészség fenntartása és fejlesztése vonatkozásában és motiváltak az ilyen irányú tevékenységekben való részvételre, illetve azok megtervezésére, irányítására. Sokan vannak, akik a pszichológiai tudományok gyakorlati alkalmazása iránt érdeklődnek és saját fejlődésük, képzésük érdekében hajlandóak lépni, befektetni.

A Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézete által hirdetett mentálhigiénés továbbképzések akkreditált szakirányú továbbképzés keretében és pedagógus szakvizsga keretében végezhetők el, külön-külön illetve egymásra építve is.

  1. Mentálhigiénés szakirányú továbbképzés (2 év)
  2. Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés mentálhigiénés specializációval (2 év)

Egymásra építve: 2+1 év

A végzett hallgató képessé válik saját tudományterületével érintkező, illetve annak határait átfedő más diszciplínák területén hatékonyabban és biztonságosabban működni a mentálhigiéniai szempontok felismerésében, az ezekhez rendelhető elvi, elméleti tudásanyag alkalmazásában.
Képes lesz képzettségének megfelelő tevékenysége során mentálhigiénés segítő kapcsolat kialakítására és fenntartására környezetében, valamint a különböző szervezeti rendszerekben (elsősorban intézményében) lelki egészségvédő és személyiségerősítő beavatkozások kezdeményezésére és kivitelezésére.
Tudásával közreműködhet a társadalmi szintű primer prevencióban, és önismeretének és hivatásszemélyiség tudatának fejlesztése révén hatékonyan részt vehet a fenti folyamatokban.

A képzés elsősorban a humán területeken felsőfokú végzettséggel rendelkező szakembereket definiálja célcsoportjaként, akiket motivál, hogy mentálhigiénés készségeket és kompetenciákat fejlesszenek ki, amelyeket munkájuk során hasznosíthatnak. Ezek között sok a pedagógus, szociális munkás, lelkész és ügyvéd is van, de vannak, akik a közigazgatás területén dolgoznak.

Oklevél:

A képzés befejeztével, a záróvizsga letételével a hallgatók az eredeti diplomához társuló "Mentálhigiénés szakember"(ISCED 5B) megnevezést tartalmazó oklevelet (szakosító diplomát) kapnak, olyan felsőfokú képesítést, amely segítségével az eredeti szakterület, illetve hivatást hatékonyabban művelheti. Ez a szakirányú képesítés a közalkalmazottaknál kategóriaugrást jelenthet. (Kjt. 63.§ 4. bekezdés, 9/1997. (II. 18) MKM rendelet alapján.)

A képzés helye: Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet. (Debrecen, Egyetem tér 1.)

Szakfelelős: Dr. Habil. Szemán-Nagy Anita - tanszékvezető egyetemi docens.

A tanrend szerinti képzés tanévenként szeptemberben kezdődik.

A jelentkezéssel kapcsolatos információkat itt találja: Jelentkezés

Felvételi keretszám: 30 fő.

A képzések formája: iskolarendszerű, levelező képzés.

Legutóbbi frissítés: 2023. 04. 24. 13:48