Jelentkezés - Mentálhigiénés képzési program

Jelentkezés feltétele és menete
 

Munka-
rend
Fin. forma Költség-térítés (félév) Képzési idő (félév) Irány-
szám
Képzés gyakorisága Képzés helye Képzési terület
Lev. K 200.000 Ft 4 30 < 80 előzetesen egyeztetett pénteki és szombati napokon (10-14 nap egy félévben) Debrecen BÖLCS.

Legalább alapképzési szakon szerzett diploma a következő képzési területeken:

 • Agrár
 • Bölcsészettudomány
 • Társadalomtudomány
 • Műszaki
 • Művészet
 • Művészetközvetítés
 • Orvos- és egészségtudomány
 • Pedagógusképzés
 • Informatika
 • Természettudomány
 • Jogi és igazgatási
 • Gazdaságtudományok
 • Nemzetvédelmi és katonai
 • Sporttudomány
 • Hittudomány

A szakirányú továbbképzés bemeneti feltétele valamely felsőoktatási intézményben szerzett oklevél a fenti területeken. A felvételi eljárásban az vehet részt, aki igazolással rendelkezik arról, hogy korábbi felsőoktatási tanulmányait befejezte, ott záróvizsgát tett, a követelményeknek megfelelt, és diplomája kiadása folyamatban van, illetve az is, aki igazolja a képzési hely, hogy záróvizsgát tett, de valami miatt a diplomája esetleg nem került még kiadásra. (Utóbbi esetben a felvételt nyert jelentkezőnek a jogszabályok szerint be kell mutatnia eredeti oklevelét a felsőoktatási intézménybe történő beiratkozáskor, ennek hiányában a felvételi döntés érvényét veszíti.)

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve:

mentálhigiénés szakember

Szakfelelős:

Dr. Habil. Szemán-Nagy Anita

Cím:

4032 Debrecen, Komlóssy út 45-47.

Tel.:

+36 70 220 69 67

E-mail:

hejja.nagy.katalin@arts.unideb.hu
 

Jelentkezés módja: az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon. Jelentkezni kizárólag a kari honlapról (http://btk.unideb.hu) a Felvételizőknek – 2023. évi általános felvételi eljárás - 2023. szeptemberben indítandó szakirányú továbbképzések (SI) menüpont alól a szakirányú továbbképzésekre vonatkozó letöltött jelentkezési lappal lehet. Átjelentkezési anyagot a Bölcsészettudományi Kar Tanulmányi Osztályán kell leadni (Debrecen, Egyetem tér 1. Főépület, II. emelet 238. szoba) vagy az alábbi címre postázni: DE-BTK TO 4002. Debrecen, Pf. 400.

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint egyéb végzettségeket igazoló okiratok.

A 2023. évi jelentkezésről bővebb információt itt olvashat:
https://btk.unideb.hu/index.php/2023-evi-altalanos-felveteli-eljaras

Egyéb információk: A felvétel feltétele két írásbeli munka, melyeket a jelentkezési lap leadása után, de legkésőbb augusztus 25-éig kérünk elkészíteni a következők szerint:

 1. Rövid szakmai önéletrajz/motivációs levél, amelyben arra vagyunk kíváncsiak, hogymilyen előképzettsége van, jelenleg milyen munkakörben dolgozik, mi a szándéka a szakirány elvégzésével, mik a jövőbeli tervei, a képzéssel kapcsolatos elképzelései (terjedelme maximum 1 oldal).
 2. Egy választott, mentálhigiéné körébe tartozó téma szakirodalmi feldolgozása (kifejezetten szakirodalmi összefoglalót várunk, több irodalom alapján elkészítve, megfelelő forrás-megjelölésekkel) (terjedelme maximum 3-4 oldal). Ezeket az írásbeli munkákat nem kell elküldeni a jelentkezési lappal együtt, hanem egy elektronikus felületre kérjük majd feltölteni. A feltöltés helyéről és módjáról A JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ LETELTE UTÁN e-mailben küldünk információkat (várhatóan augusztus 23-24-én). A dolgozatokat csak a jelentkezés után van lehetőség feltölteni, addig is kérjük, készítsék el ezeket, a rövid feltöltési határidő miatt.

A feltöltés helyéről és módjáról a jelentkezés után e-mailben küldünk információkat. A dolgozatokat csak a jelentkezés után van lehetőség feltölteni, addig is kérjük, készítsék el ezeket, a rövid feltöltési határidő miatt.

A szakon végzettek alkalmasak az alkalmazkodási zavarok pszichológiai hátterének, dinamikájának felismerésére; mentálhigiénés preventív lépések, beavatkozásokmegtervezésére és alkalmazására; adott célcsoportot érintő mentálhigiénés programok kidolgozására, kivitelezésére, hatékonyságának mérésére, az eredmények értelmezésére (pl. drogprevenciós programok, egészségfejlesztés és fenntartás programja, dohányzás elleniprogramok, munkahelyet, szervezeteket egészségesebbé tevő programok).

(A nyelvvizsga sem a felvételinek, sem a diploma megszerzésének nem előfeltétele.)

A jelentkezés leadási határideje: 2023. augusztus 20.

Képzés kezdete: 2023. szeptember

A jelentkezést a jelentkezési lapon megjelölt címre kérjük továbbítani!

Legutóbbi frissítés: 2023. 04. 24. 13:51