Pedagógus szakvizsga, Tehetségfejlesztés, tehetséggondozás specializáció

Tehetségfejlesztés, tehetséggondozás specializáció
 

Miért érdemes a tehetségfejlesztés, tehetséggondozás specializációt választani? Specializációnkon a pedagógusok megismerik a tehetségfogalom klasszikus és modern értelmezéseit, elméleteit és definícióit. Rálátást kapnak a tehetségpszichológiai nézőpontok változásaira, a kiszélesedő és a sokszínűség irányába mutató, fejlődési szemléletet tükröző tehetségmodellek megjelenésének folyamatára. Képzésünkben hangsúlyt helyezünk a tehetségesek teljesítményproblémáinak hátterében álló individuális illetve csoport jellegű alulteljesítéshez vezető lélektani jellegzetességek bemutatására, a lehetséges segítő beavatkozások megismertetésére. Hallgatóink ismereteket szereznek a tehetséges gyermekek speciális csoportjaival - az úgynevezett kétszeresen kivételes tanulókkal – kapcsolatban is. Jártasságuk révén hatékony eszközökkel rendelkeznek a tanulási zavaros, figyelemzavaros hiperaktivitással küzdő, Asperger szindrómás tehetséges tanulók felismeréséhez illetve tehetséggondozásához.

A tehetségazonosítás tudományos alapú módszereit elsajátítva a tehetséges gyermekek komplex tehetséggondozásának nálunk elsajátított elméleti és gyakorlati alapjait hatékonyan tudják kamatoztatni az intézményi tehetségfejlesztő munkájuk során. Átfogó képet kapnak a tehetségek személyiségfejlődéséről és érzelmi-társas jellemzőiről, különösen tekintettel az intenzitás és a szenzitivitás személyiségvonások alakulására. Ezek birtokában a hallgatóink olyan intervenciós stratégiákat alakíthatnak ki, melyek támogatják a pszichoszociális fejlődést és a tehetségfejlődés jellegzetes kríziseinek megoldását.

Kurzusainkat a tehetséggondozásban illetve a tehetségpszichológiában jártas neves szakemberek vezetik interaktív és gyakorlatorientált módon. Amennyiben képzésünk felkeltette érdeklődését, úgy az alábbi e-mail címen szívesen állunk rendelkezésükre: olajos.timea@arts.unideb.hu

Dr. Olajos Tímea Tehetségfejlesztés, tehetséggondozás specializáció szakmai felelős
 

Általános információk
 

A pedagógus szakvizsgára felkészítő képzés minden szak esetében két szakaszból áll:
- Az 1-2. félév a szakvizsga képesítési követelményeinek megfelelő általános követelményeket tartalmazza. Éppen ezért szaktól függetlenül minden hallgató (akár bölcsész, akár természettudományos szakra jelentkezett) ugyanazt tanulja. Az első szakasz a szigorlattal zárul.
- A 3-4. félév a szűkebb értelemben vett szakmai képzés időszaka, amelyet a hallgatók azon a specializáción/szakirányon töltenek, amelyre jelentkeztek. Ennek a képzési szakasznak a szervezését, lebonyolítását az egyes specializációk szakfelelősei végzik. Ez a szakasz a szakdolgozat megvédésével és a záróvizsgával zárul.

A szakirányú továbbképzés megnevezése: Pedagógus szakvizsga

A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Szakvizsgázott pedagógus tehetséggondozás, tehetségfejlesztés szakirányon

A szakirányú továbbképzés képzési területe: Pedagógusképzés

A felvétel feltétele:

  • Alapképzési szakokon szerzett oklevél (korábban főiskolai szintű képzések): tanító, óvodapedagógus, konduktor, gyógypedagógus végzettség
  • Tanári oklevél
  • Három év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat


A képzési idő, félévekben meghatározva:

  • 4 félév, ebből 2 félév közös képzési szakasz
  • 2 félév szakirányú képzési szakasz (specializáció)


A szakirányú képzés helye: Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet. (Debrecen, Egyetem tér 1.)

Szakfelelős: Dr. Olajos Tímea - tanszékvezető főiskolai docens.

Jelentkezés módja: az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon.

A képzés formája: iskolarendszerű, levelező képzés.

A tanrend szerinti képzés tanévenként szeptemberben kezdődik.

Legutóbbi frissítés: 2023. 04. 24. 14:00