Tájékoztató - Pedagógus szakvizsga, Tehetségfejlesztés, tehetséggondozás specializáció

Tájékoztató
 

Munka-
rend
Fin. forma Szakirányú tovább-
képzés neve
Költség-térítés (félév) Képzési idő (félév) Irány-
szám
Képzés gyakorisága Képzés helye Képzési terület
Lev. K pedagógus szakvizsga 150.000 Ft 4 10 < 80 kéthetente péntek-szombat Debrecen BÖLCS

Részvétel feltétele:

 • Alapképzési szakok (korábban főiskolai szintű képzések): tanító, óvodapedagógus, konduktor, gyógypedagógus
 • tanári oklevél.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve:

Szakvizsgázott pedagógus

Kapcsolattartó/szakfelelős:

Kapcsolattartó: Baráth Ildikó

 • cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.,
 • tel/fax:  +36 52 512 900 / 22087,
 • email: tanarkepzes@unideb.hu ,
 • honlap: http://tanarkepzes.unideb.hu
 • honlap: https://psycho.unideb.hu/tehetseggondozas
 • Jelentkezési határidő: 2023. aug. 20.
 • Jelentkezés módja: az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon.
 • Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint egyéb végzettségeket igazoló dokumentumok.
 • Képzés kezdete: 2023. 09. 04.

Érdeklődni lehet: Dr. Olajos Tímea szakirány felelősnél

A jelentkezési anyagot a kért mellékletekkel együtt juttathatja el a karra: 2023. augusztus 1-20. között a Tanulmányi Osztály szabadságolások miatt zárva tart, ezért papír alapon postázza (ne emailben küldje!) az alábbi levelezési címre: DE-BTK TO 4002 Debrecen, Pf. 400.! Kérjük, ne adjon le jelentkezési lapot az intézetekben, tanszékeken, Tanárképzési Központban!

A jelentkezési lap letölthető a bal oldalon található menüből.

Legutóbbi frissítés: 2023. 04. 24. 14:09