Kiadványok


Elektronikus könyvek


Nyomtatott könyvek

 • Polonyi Tünde, Abari Kálmán és Szabó Fruzsina (2019) (szerk.). Innováció az oktatásban, Oriold és Társai kiadó, Budapest, 1-431.
 • Polonyi Tünde, Abari Kálmán, Molnár Adrienn és Szőgyényi Gréta (2018). 20 Nyelvtanító alkalmazás, Debreceni Egyetemi Kiadó, 1-54.
 • Polonyi Tünde és Abari Kálmán (2018) (szerk.). Pszichológia - Pedagógia - Technológia, Oriold és Társai kiadó, Budapest, 1-185.
 • Polonyi Tünde és Abari Kálmán (2017) (szerk.). Digitális tanulás és tanítás. Debreceni Egyetemi Kiadó, 1-187.
 • Polonyi, T. (2013). Az idegennyelv-tanulás kezdete - Szó- és szabálytanulás fiataloknál és időseknél, Debreceni Egyetemi Kiadó.
 • Tóth László (2013): A tehetség Murphy törvénykönyve, Didakt Kiadó, Deberecen. 178 lap
 • Tóth László (2013): A tehetséggondozás és -kutatás története, Didakt Kiadó, Deberecen. 176 lap
 • Gergely Angyalosi - Ákos Münnich - Gabriella Pusztai (Szerk.) Interdisciplinary Research in Humanities. Nitra Kiadó, 2013
 • Münnich Ákos (Szerk.) A kreativitás többszempontú vizsgálata. Didakt Kiadó, Deberecen, 2011
 • Mező Ferenc (2011): A tanítási-tanulási folyamat. RE-PE-T-HA könyvek. Debreceni Egyetem, Tudományegyetemi Karok, Debrecen. 93 lap
 • Tóth László (2011): A személyiségfejlesztés pedagógiai-pszichológiai alapjai. RE-PE-T-HA könyvek. Debreceni Egyetem, Tudományegyetemi Karok, Debrecen. 101 lap
 • Szemán-Nagy Anita: A korai kapcsolati élmények szerepe a várandósság alatti depresszióban. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2011
 • Mező Ferenc (Szerk.) Interdiszciplináris kutatás - a Debreceni Egyetem hallgatóinak tanulmányai. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen. 2011
 • Münnich Ákos és Hunyady György (Szerk.) A nemzeti emlékezet vizsgálatának pszichológiai szempontjai. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2010
 • Münnich Ákos - Mező Ferenc (Szerk.) Interdiszciplináris kutatás a Debreceni Egyetem Regionális Tehetségpontjában. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2010
 • Mező, Ferenc - Péter-Szarka, Szilvia (Eds.)Psychological Aspects of Gifted Education.Kocka Kör & Department of Educational Psychology of University of Debrecen, Debrecen, 2008
 • Münnich Ákos (Szerk.) Gyakorlati megfontolások és kutatási tapasztalatok a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásához. Didakt Kiadó, Debrecen, 2007
 • Münnich Ákos (Szerk.) Pszichológiai szempontok a megváltozott munkaképességű emberek munkaerőpiaci integrációjának elősegítéséhez. Didakt Kiadó, Debrecen, 2006
 • Münnich Ákos (Szerk.) A mentális egészséget és egészségmagatartást befolyásoló tényezők. Didakt Kiadó, Debrecen, 2005
 • Czigler István (2005): A figyelem pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest
 • Szabó Pál, Cseri Julianna (2005): Élettan pszichológus hallgatók számára. Debreceni Egyetem, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen.
 • Szabó Csaba (1997): Gondolkodás. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen.
 • Szabó Csaba (1995): Percepció. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen.
 • Szabó Csaba (1995): Tanulás - emlékezés. Kossuth Egyetemi Kiadó. Debrecen.
 • Czigler István (1994): Figyelem. Scientia Humana, Budapest
 • Szabó, Pál (1992): Lectures on Medical Psychology. Debreceni Orvostudományi Egyetem Térítéses Orvosképző Titkársága, Debrecen.
 • Czigler István (1988): A figyelem kognitív pszichológiája. Tankönyvkiadó, Budapest
 • Czigler István (szerk.) (1981): A tanulás és emlékezés pszichológiája (szöveggyüjtemény). Tankönyvkiadó, Budapest
 • Balogh László - Dávid Imre - Győry Kálmánné - Páskuné Kiss Judit - Szatmáriné Balogh Mária - Tóth László (szerk.) (1990): Pszichológiai gyakorlatok (tanár szakos hallgatóknak). KLTE Debrecen. 214 lap.
 • Balogh László - Szatmáriné Balogh Mária - Tóth László (szerk.) (1991): Pszichológiai szöveggyűjtemény (tanár szakos hallgatóknak). KLTE Debrecen. 458 lap.
 • Tóth László (1993): Pszichológiai módszerek a tanulók megismeréséhez. KLTE Debrecen. 163 lap.
 • Tóth László (szerk.) (1994): Gyógypedagógiai pszichológia. KLTE Debrecen. 119 lap.
 • Balogh László - Herskovits Mária - Tóth László (szerk.) (1994): A tehetségfejlesztés pszichológiája. KLTE Debrecen. 244 lap.
 • Balogh László - Herskovits Mária - Tóth László (szerk.) (1995): Tehetség és képességek. KLTE Debrecen. 228 lap.
 • Balogh László - Bugán Antal - Kovács János - Tóth László (szerk.) (1995): Fejezetek az alkalmazott lélektan köréből. A KLTE Pszichológiai Intézetének a kiadványa, Debrecen. 174 lap.
 • Tóth László (1996): Tehetség-kalauz. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. 162 lap.
 • Balogh László - Tóth László (szerk.) (1996): Pszichológia a tanárképzésben. A KLTE Pedagógiai-Pszichológiai Tanszékének kiadványa, Debrecen. 181 lap.
 • Balogh László - Bugán Antal - Kovács Zoltán - Tóth László (szerk.) (1996): Fejezetek az alkalmazott lélektan köréből. Második, átdolgozott kiadás. A KLTE Pszichológiai Intézetének a kiadványa, Debrecen. 166 lap.
 • Balogh László - Polonkai Mária - Tóth László (szerk.) (1997): Tehetség és fejlesztő programok. A Magyar Tehetséggondozó Társaság és a KLTE Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék közös kiadványa, Debrecen. 200 lap
 • Balogh László - Tóth László (szerk.) (1997): Fejezetek a pedagógiai pszichológia köréből I. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. 321 lap.
 • Tóth László (1998): A tehetségesek tanítása. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. 349 lap.
 • Balogh László - Tóth László (szerk.) (1998): Fejezetek a pedagógiai pszichológia köréből II. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. 352 lap.
 • Balogh László - Tóth László (szerk.) (1999): Európai perspektívák a tehetségnevelésben (European Perspectives in Gifted Education). A KLTE Pedagógiai-Pszichológiai Tanszékének kétnyelvű kiadványa, Debrecen. 117 lap
 • Balogh László - Tóth László (szerk.) (1999): Útmutató a tehetségfejlesztési szakértői képzés külső gyakorlataihoz 1-6. A KLTE Pedagógiai-Pszichológiai Tanszékének kiadványai (6 kötet). Debrecen.
 • Balogh László - Tóth László (szerk.) (1999): Útmutató a tanár szakos hallgatók iskolai pszichológiai gyakorlataihoz 1-7. A KLTE Pedagógiai-Pszichológiai Tanszékének kiadványa (7 kötet). Debrecen.
 • Tóth László (1999): A tanulók megismerése. Útmutató a tanár szakos hallgatók iskolai pszichológiai gyakorlataihoz. A KLTE Pedagógiai-Pszichológiai Tanszékének kiadványa (sorozatszerkesztő: Balogh László és Tóth László). Debrecen. 47 lap
 • Tóth László (2000): Pszichológia a tanításban. Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen. 372 lap
 • Balogh László - Tóth László (szerk.) (2000): Tehetség az új évezredért. Az Európai Tehetségtanács (ECHA) 7. konferenciájának magyar nyelvű előadáskivonatai. Debrecen. 104 lap.
 • László Balogh and László Tóth (eds.) (2000): Talent for the New Millennium. The Seventh Conference of the European Council for High Ability. Abstract of the Papers. Debrecen. 146 pp.
 • Balogh László - Tóth László (szerk.) (2000): ECHA-Műhely I. kötet. A Debreceni Egyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszékének kiadványa, Debrecen. 246 lap.
 • László Balogh and László Tóth (eds.) (2001): Gifted Development at Schools: Research and Practice. University of Debrecen, Department of Educational Psychology. Debrecen. 236 pp.
 • Tóth László (2002): Az olvasás pszichológiai alapjai. Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen. 155 lap
 • Balogh László - Koncz István - Tóth László (szerk.) (2002): Pedagógiai pszichológia a tanárképzésben. A Fitt Image és a Debreceni Egyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszékének kiadványa, Budapest. 260 lap
 • Tóth László (2003): A tehetségfejlesztés kisenciklopédiája. Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen. 288 lap
 • Tóth László (2004): Pszichológiai vizsgálati módszerek a tanulók megismeréséhez. Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen. 132 lap
 • Balogh László - Mező Ferenc - Tóth László (szerk.) (2003): A Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjának I. Konferenciája. Tanulmányok. Debreceni Egyetem. 225 lap
 • Tóth László (2006): Az írásbeli szövegalkotás pszichológiai alapjai - módszerek a fejlesztéshez. Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen. 100 lap
 • Tóth László (2006): Megtanulok fogalmazni. Gyakorlati útmutató a fogalmazásíráshoz nem csak diákoknak. Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen. 100 lap
 • Balogh László - Mező Ferenc - Tóth László (szerk.) (2006): A Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjának II. Konferenciája. Tanulmányok. Debreceni Egyetem. 400 lap
 • Tóth László (2007): Kritikai olvasás - kritikai gondolkodás. Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen. 116 lap
 • Tóth László (2011): Gyakorlatok a pszichológia tanításához középiskolák és felsőoktatási intézmények számára. Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen. 156 lap
 • Tóth László (2011): Képességstruktúrák és iskolai teljesítmény. Didakt Kiadó, Debrecen. 149 lap
Legutóbbi frissítés: 2023. 04. 24. 14:14