Egyetemi másoddiplomás rendszerszemléletű coach képzés

A coaching iránti igény az utóbbi években jelentősen megnövekedett. Egyre több vezető és magánszemély veszi igénybe a professzionális, magasan képzett coach támogatását hivatásbeli vagy privát élethelyzete változásával, vezetői kompetenciái fejlesztésével kapcsolatban. Rendszerszemléletű Coach képzésünk ennek az igénynek tesz eleget minőségi coachok képzésével. A gyakorlatorientált másoddiplomás képzés minőség színvonalát, a DE Pszichológiai Intézet egyetemi oktatói és az Európai Coaching Szövetség képző intézete, a Dr. Bodó Training és Tanácsadó Kft. nemzetközi minősítésű képző coach szakemberei biztosítják.

A rendszerszemléletű coaching minőségbiztosítása

A gyakorlatorientált másoddiplomás képzés minőség színvonalát, a DE Pszichológiai Intézet egyetemi oktatói és az Európai Coaching Szövetség képző intézete, a Dr. Bodó Training és Tanácsadó Kft. nemzetközi minősítésű képző mester coach szakemberei végzik. A képzések minőségét a nemzetközileg kvalifikált, több éves gyakorlattal rendelkező szakembereink és egyetemi oktatóink, valamint az átadott legkorszerűbb coaching módszerek biztosítják, hogy a résztvevők azonnal alkalmazható, gyakorlatorientált tudást szerezzenek.

A rendszerszemléletű coaching

Jellemzője a rendkívüli eszközgazdagság és az eszközök megfelelő kiválasztásának megalapozott módszere. Alkalmazásának feltétele a coach alapos metodikai képzettségén, folyamat-kompetenciáján és mély önismeretén alapuló empatikus magatartása. Rendszerszemléletű coach képzésünk ennek a komplex – a gyakorlatban azonnal hasznosítható – tudásnak az elsajátítását biztosítja a résztvevők részére professzionális minőségben. Ennek során figyelembe vesszük minden résztvevő meglévő, magával hozott tudását és tapasztalatait, és támogatást nyújtunk ezeknek a coaching szakmába való integrálására. A képzést nagy hangsúlyt fektet a személyek és csoportok együttműködésének pszichológiai tényezőire és összefüggéseire. A résztvevők olyan személyiségorientált integratív cselekvési modellt sajátítanak el, amely lehetővé teszi számukra a komplex coaching helyzetekben való biztos eligazodást, és a képzés során elsajátított metodikai eszköztár szakszerű és hatékony használatát.

A Társintézmény: a Dr. Bodó Training

Az Európai Coaching Szövetség képző akkreditált intézete, 14 éve képez professzionális, rendszerszemléletű coachokat Magyarországon. Alapító tagja az MCSZ-nek (Magyar Coach-szervezetek Szövetsége).

Ami a képzést kitünteti:

 • Nemzetközi elismertsége
 • Rendszerszemléletű, gyakorlatorientált módszerei, azonnal hasznosítható tudás átadása
 • A mai igényekhez kapcsolódó, nemzetközi színvonalú gazdasági ismeretek biztosítása
 • A legújabb coaching módszerek és technikák tréning formájában történő begyakorlása
 • A képzés során végzett, szupervízióval kísért vállalati coaching gyakorlat

A képzést elsősorban azoknak ajánljuk, akik:

 • A coaching szakmában hasznosítható gyakorlati pszichológiai képzettséget kívánnak szerezni, és teljes körű, önállóan, alkalmazható coaching tudást kívánnak szerezni
 • A gyakorlatra nagy hangsúlyt fektetnek
 • Előítélet mentesen és megbecsülő módon fordulnak mások felé
 • A saját személyiségüket is erősíteni, fejleszteni kívánják
 • A coach hivatást alkalmazottként vagy önálló vállalkozásban magas szinten kívánják művelni
 • Vezetőként fontosnak tartják a személyorientált vagy coach típusú vezetést

A képzés célja

A rendszerszemléletű coaching és pszichológiai ismeretek magas szintű elméleti és alkalmazásközpontú átadása. Ezáltal egy probléma- és megoldás-orientált támogatói folyamatot tudnak biztosítani a klienseiknek, ahol a változás tartósságát is képesek lesznek biztosítani. A résztvevők egy olyan integratív cselekvési modellt sajátítanak el, amely lehetővé teszi számukra a komplex coaching helyzetekben való biztos eligazodást, és a képzés során elsajátított metodikai eszköztár szakszerű használatát, ügyfeleik, és privát, illetve hivatásbeli környezetük rendszerének pozitív befolyásolását.

Részvétel feltétele:

 • a) az alábbi alapképzési szakok (korábban főiskolai szintű képzés) valamelyikén szerzett végzettség és szakképzettség: pszichológia alapképzési szak, pedagógia alapképzési szak, andragógia alapképzési szak, szociológia alapképzési szak, filozófia, politika, gazdaság alapképzési szak, alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szak, szociális munka alapképzési szak; vagy
 • b) orvos- és egészségtudományi képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai képzésben) szerzett végzettség és szakképzettség; vagy
 • c) bármely műveltségi területű tanári szak valamelyikén (korábban főiskolai vagy egyetemi szintű képzésben) szerzett végzettség és szakképzettség.

Egyéb információk:

Munka-
rend
Szakirányú továbbképzés neve Önköltség (félév) Képzési idő (félév) Irány-
szám
Képzés gyakorisága Képzés helye Képzési terület
Lev. Rendszerszemléletű coaching 350.000 Ft 2 10 < 16 fél évente 6 alkalom (péntek délután 13.00-tól-szombat egész nap) Debrecen - jelenléti TÁRS
 

ECA Szupervízió (opcionális)

 

Tananyag díja

48.500 Ft / egyszeri költség

 

45.000 Ft / egyszeri költség

   

A résztvevők a szupervízió elvégzése és sikeres záróvizsgájuk után megkapják az Európai Coaching Szövetség nemzetközi tanúsítványát. (A Dr. Bodó Training és Tanácsadó Kft. kapcsolattartójához fordulhatnak részletekért.)

 

Structogram® és Triogram® könyvek.

   

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: rendszerszemléletű coach

Szakfelelős: Molnárné Prof. Dr. Kovács Judit

 

Debreceni Egyetem

Kapcsolattartó a DE részéről: Báthori Orsolya

 

DE honlapja:DE Pszichológiai Intézet (unideb.hu)

Jelentkezési felület:https://pszichologia.unideb.hu/egyetemi-masoddiplomas-rendszerszemleletu-coach-kepzes
 

Dr. Bodó Training

Kapcsolattartó a Társképző Intézmény - Dr.Bodó Training részéről: Szalai Fruzsina

 

Társképző intézmény honlapja: bodo-training.com

Jelentkezési határidő:  2024. augusztus 20. Kérjük, kizárólag papír alapon postázza (ne emailben küldje!) az alábbi levelezési címre: DE-BTK TO 4002 Debrecen, Pf. 400.!

Jelentkezés módja: az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon és egy szóbeli online beszélgetés keretében


A Jelentkezési lap letöltése és kitöltése után:
 • az eredeti példányt kérjük levélben elküldeni a DE címére (DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI OSZTÁLY - DE-BTK TO- 4002 Debrecen, Pf. 400.)
 • míg a másolati példányt kérjük mailben elküldeni a Báthori Orsolya e-mail címére (bathori.orsolya@arts.unideb.hu).

FONTOS információk

 • Az egyetemi jelentkezés csak akkor érvényes, amennyiben az eredeti példány megérkezik a jelentkezési határidőig a megadott címre.
 • A másolati példány beérkezése pedig a szóbeli online beszélgetés megszervezéséhez szükséges, ami szintén feltétele a jelentkezés elfogadásának.
 • A képzés része még egy egyszeri, önismerti modul, ami külön helyszínen lesz megrendezve. Ennek költségét az egyetemi féléves önköltségi díjon felül kell megfizetni.
 • A képzés látogatási és vizsgarendje a DE szabályzata szerint történik. A gyakorlati képzésekről való hiányzás az adott modul megismétlését jelenti, ami csak a következő induló képzés keretében pótolható.

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat

Képzés kezdete: szeptember, az aktuális félév beosztása szerint

Legutóbbi frissítés: 2024. 06. 10. 08:03