Végzős hallgatóknak, önellenőrzése

A 2022/23-as tanévtől a kreditellenőrzési dokumentum leadását nem kéri a Pszichológiai Intézet oktatásszervezése. A továbbiakban az önellenőrzés megkönnyítése érdekében segíti az Önök előrehaladását.Pszichológia MA és BA képzés esetében is beépült a mintatantervbe egy Idegen nyelvi szaknyelvi ismeretek c. tárgy a nyelvvizsga-kötelezettség eltörlése miatt 2023 szeptemberétől.
    BA esetében: BTPSLINSIBA/BTPSINSINA kódon a Számítástechnika 1. helyére került 
    MA esetében: BTPSLINSIMA/BTPSINSIMA kódon a Kommunikációs készségfejlesztés helyére került
A 2022/23. tanévtől beszámítanak az átsorolás feltételeként meghatározott kreditszámba súlyozott tanulmányi átlagba és az ösztöndíjindexbe is a nappali tagozaton teljesítendő munkavédelem és testnevelés kurzusok (1-1 kredit lett mindkét tárgy értéke, aki végzős, a Neptunban ellenőrizze mindenképp, hogy számára biztosan rendelkeznek-e kreditértékkel ezek a tárgyak, nehogy ez legyen a végzés akadálya!)
A két tantárgy teljesítése az egyetem minden képzésében kötelező, de nem a szakon előírt kreditekhez, hanem az intézményi szabadon választható tárgyakhoz lehet elszámolni.

Pszichológia BA


Pszichológia MA nappali tagozat

Legutóbbi frissítés: 2024. 03. 07. 13:14