A képzés oktatói - Pedagógus szakvizsga, Tehetségfejlesztés, tehetséggondozás specializáció

Dr. Balogh László

Dr. Balogh László, a pszichológiatudomány kandidátusa. 1970-től napjainkig a Kossuth Lajos Tudományegyetem, mai nevén Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézetének oktatója, ahol évtizedeken át töltött be tanszékvezetői és igazgatói beosztást, 1998–2001-ig a Bölcsészettudományi Kar dékánja volt. Az elmúlt három évtizedben kutatási területeiben meghatározó szerepet kapott a tehetséggondozás, ezen belül kiemelten foglalkozott az iskolai tehetséggondozás kritikus pontjaival, a komplex tehetségfejlesztéssel és az egyéni tehetségfejlesztő programokkal, valamint kutatásai középpontjában állt a tanárképzés pszichológiai alapozása is. Közel harminc önálló kötete és kétszáznál több tanulmánya jelent meg itthon és külföldön. Tíznél több hazai (minisztériumi, MTA) és nemzetközi irányító szakmai szervezetben (éveken át a European Council for High Abilityben is - ECHA) volt vezető, illetve vezetőségi tag. A civil szférában is évtizedek óta vállal szerepet, jelenleg a magyar Tehetséggondozó Társaság és a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének elnöke.

 

Bíró Gábor

Matematika-informatika szakos mesterfokozatú tanár. Harminc éven keresztül volt a Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium igazgatója. Ez idő alatt szoros kapcsolatba került számos tehetséggondozó programmal. Huzamosabb ideig dolgozott az Arany János Tehetséggondozó Program Szakmai Tanácsadó Testületében, ahol a kerettantervek elkészítésének lebonyolítására, a mérési rendszer modernizálására, tehetségkonferenciák tematikájának összeállítására kapott megbízást. Szervezett konferenciát a Magyar Tehetséggondozó Társaságnak és a Kutató Diákok Országos Szövetségének is. A Magyar Géniusz Programban nevelőtestületek számára tartott A tehetséggondozás lehetőségei a kooperatív tanulásban c. tréninget, melyeken az érzékenyítés mellett az elmélet és gyakorlat összhangjának megteremtése volt a feladata. Részt vett a Köznevelési Kerekasztal munkájában és trénerként a Szakértők felkészítése a tanfelügyeleti, minősítési feladatokra c. képzés programjában. Több előadást tartott és publikációt jelentetett meg a kreatív klíma, az érzelmi intelligencia, az iskolai tehetséggondozó rendszer fejlesztése témakörében.

Elismerései:

Aranykoszorús Jelvény (Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, 2010)

Apáczai Csere János Díj (Emberi Erőforrások Minisztériuma, 2013)

Tehetség Díj (Magyar Tehetséggondozó Társaság, 2016)

Kiss Áron-díj (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat, 2018)

Magyar Ezüst Érdemkereszt Polgári Tagozat (Magyarország Köztársasági Elnöke, 2023)

 

Dr. Fodor Szilvia

Dr. Fodor Szilvia pszichológus, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Tanácsadás – és Iskolapszichológiai Tanszékének habilitált egyetemi docense. Fő kutatási területe a kiemelkedő teljesítmény és a tehetség, ezen belül a kreativitás és a motiváció pozitív pszichológiai megközelítése, valamint a tehetségazonosítás. Ezekben a témákban számos publikáció kötődik a nevéhez. Az egyetemi oktatás és kutatás mellett több, a tehetséghez kötődő projektben vett részt. Ezek közül kiemelkedő a Magyar Templeton Program (2015-2017), melyben szakmai vezető volt, ezen túl munkatársa a budapesti Európai Tehetségközpontnak, az ECHA Educational Board tagja, illetve a brüsszeli Jesuit European Social Centre vezetőképző programjának oktatója.

 

Dr. Inántsy-Pap Judit

Dr. Inántsy-Pap Judit, PhD, a Debreceni Egyetem BTK Pszichológiai Intézet Tanácsadás, Fejlődés- és Iskolapszichológiai Tanszékének oktatója. Pszichológus, pszichológia szakos középiskolai tanár, szakpszichológusi diplomával rendelkezik sport-pszichodiagnosztika és tanácsadás témakörben.

A MATEHETSZ munkájába 12 éve kapcsolódott be, azóta szinte folyamatosan az egyéni tanácsadások mellett valamilyen képzési, oktatási tevékenységben vállal részt. Tehetségsegítést az óvodától az egyetemi hallgatókig minden korosztályban végezett. Tanácsadások szintjén foglalkozott tehetséges gyerekekkel és fiatal felnőttekkel egyaránt, ha szükség volt rá a szülők bevonása is megtörtént a tanácsadási folyamatba. Az egyéni tanácsadások, a következő témák valamelyikének mentén folytak: 1) Pályaorientációs tanácsadás 2) Tehetség-tanácsadás 3) Egyéni- személyiségfejlesztés 4) Tehetségazonosító egyéni konzultáció 5) Egyéni pszichológiai tanácsadás, mentális támogatás. További kapcsolódó tevékenységek:

· hagyományos és e-learning oktatási anyagok készítése

· képzési program kidolgozása

A Debreceni Egyetem keretein belül évek óta folyamatosan tart tehetségfejlesztéssel kapcsolatos kurzusokat pszichológushallgatók és tanárszakos hallgatók számára.

 

Dr. Olajos Tímea

Dr. Olajos Tímea a Debreceni Egyetem BTK Pszichológiai Intézet Tanácsadás, Fejlődés- és Iskolapszichológiai Tanszékének habilitált docense, tanszékvezetője. Pszichológus, pszichológia szakos középiskolai tanár, családterapeuta, önismereti és személyiségfejlesztő tréner tehetség specializációval. 15 évnyi iskolapszichológusi és tanácsadói gyakorlatot követően 2006. óta oktatóként a pedagógus és pszichológus képzésben tevékenykedik. Részt vesz a Debreceni Egyetem és az ELTE különböző szakvizsga programjain belül tehetségpszichológiai kurzusok oktatásában. Kutatói érdeklődése középpontjában a tehetségesek személyiségfejlődése, a szocio-emocionális területek vizsgálata illetve a kétszeresen kivételes tehetségek sajátosságai állnak. Számos cikk és könyv szerzője, a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének projektjeiben aktív résztvevő. A Magyar Tehetséggondozó Társaság, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács Köznevelési Tagozatának tagja, a Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Akadémiai Bizottságán belül a Pszichológiai Munkabizottság titkára.

 

Dr. Pataky Nóra

Dr. Pataky Nóra a Debreceni Egyetem BTK Pszichológiai Intézet Tanácsadás, Fejlődés- és Iskolapszichológiai Tanszékének adjunktusa. Gyermek- és ifjúsági klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus, pszichológus angol nyelvű szakfordító, pszichológia és magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár. 2002 óta dolgozik gyerekekkel, kamaszokkal és családokkal diagnosztikus, tanácsadási és terápiás folyamatokban, együttműködik iskolai helyzetek kezelésében (tanárként, iskolapszichológusként, gyermekvédelemben, pedagógiai szakszolgálat munkatársaként). 2009-től egyetemi oktatóként tevékenykedik és a pszichológusok és pedagógusok szakmai továbbképzéseiben vesz részt. Tudományos munkái a viselkedési problémákkal küzdő gyerekek kezelésére és a személyiségvonásaikra irányulnak (rideg/érzéketlen vonások), az iskolai zaklatást is kutatja. Pszichológusi munkája során tehetségazonosítással, tehetségfejlesztéssel és a tehetségsegítők támogatásával aktívan foglalkozik (pl. stresszkezelés, megküzdés, kiégés, atipikus kreativitás).

 

Páskuné Dr. Kiss Judit

A Debreceni Egyetem Tanácsadás, Fejlődés- és Iskolapszichológiai Tanszékének habilitált docense, pszichológia szakos középiskolai tanár, pálya- és munkatanácsadó szakpszichológus. A felsőoktatási tevékenysége mellett több, a köznevelés területén működő tehetséggondozó program és projekt szakmai támogatója és aktív résztvevője. Részt vesz a Debreceni Egyetem és az ELTE különböző szakvizsga programjain belül tehetségpszichológiai kurzusok oktatásában. Különös érdeklődéssel fordul a tehetséges fiatalok pályadöntéseihez és életvezetési problémáihoz, amelyek egy része olyan társadalmi csoporthoz való tartozásból fakad, ahol a magas teljesítmény és a hozzá vezető befektetések a normától eltérő viselkedésnek számítanak. Kutatómunkájának fókuszában a tehetségprogramokba való beválogatás és a programok hatásvizsgálata, valamint az egyéni fejlesztések pszichológiai módszerekkel történő nyomon követése áll. A tehetséggondozás és a pályaorientáció együttes művelése hitelesíti szemléletét, miszerint mindenkinek van valamilyen tehetsége, amely érdemes a figyelemre, a támogatásra.

 

Tóth Tamás

Történelem-földrajz szakos mesterfokozatú középiskolai tanár, tehetségfejlesztési szakértő. Tizenöt éven át a Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium igazgatója, jelenleg a Kisvárdai Bessenyei György gimnázium és Kollégium igazgatóhelyettese, kollégiumvezetője. 2000-től kezdetben programfelelősként, majd intézményvezetőként, jelenleg programgazdaként vesz részt az Arany János Tehetséggondozó Program megvalósításában. Ez a feladat lehetővé tette számára, hogy aktív része legyen ezen országos hatókörű tehetségfejlesztő program tartalmi elemeinek fejlesztésben, valamint a program szakmai koordinálásában. Ezen munka keretében az Arany János Tehetséggondozó Program Intézményeinek Egyesülete alelnöke, majd 2017-től elnöke. Több mint két évtizede kapcsolódott be a Magyar Tehetséggondozó Társaság munkájába is, melyben jelenleg alelnöki funkciót lát el. A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége keretén belül bizottsági munkatársként, tehetségpontok akkreditációjának tehetségügyi szakértőjeként, tudástranszfer konferenciák szervezőjeként, akkreditált felnőttképzési programok oktatójaként és programírójaként tevékenykedett. A különböző tisztségekben elvállalt feladatai mellett több tanulmánykötetben és szakmai kiadványban mutathatta be intézményeiben és az AJTP-ben folyó tehetségfejlesztő munkát.

Elismerései:

Tarján Rezső-emlékérem (Neumann János Számítógéptudományi Társaság, 2006)

Comenius-díj (Sárospatak Város Önkormányzata, 2006)

„Tehetségekért” arany kitűző (Magyar Tehetséggondozó Társaság, 2010)

Németh László-díj (Emberi Erőforrások Minisztériuma, 2018)

Legutóbbi frissítés: 2023. 07. 20. 10:51