Tantervi háló - Mentálhigiénés képzési programok

Tantervi háló

A Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézetének Mentálhigiénikus Szakirányú Továbbképzésének tantervi hálója

Kód

Tantárgy

Óra

Telj.

Kredit

Előfeltétel

Félév

A. Társadalomismeret és személyiséglélektan

BTMH100

Szocializáció

15

kollokvium

4

-

1

BTMH101

Személyiséglélektani alapok

10

kollokvium

3

-

1

BTMH102

Alkalmazott szociálpszichológia kutatási módszerek

10

kollokvium

2

-

1

BTMH103

Bevezetés a szociológiába

10

gyakorlati jegy

2

-

1

BTMH104

Bevezetés a szociálpolitikába

5

gyakorlati jegy

1

-

1

B. Mentálhigiéné stúdiumai

BTMH105

Alkalmazkodási zavarok gyermekkorban

10

kollokvium

5

-

2

BTMH106

Alkalmazkodási zavarok felnőttkorban

10

kollokvium

5

-

3

BTMH107

A deviáns viselkedés

10

gyakorlati jegy

4

-

2

BTMH108

Családi dinamika

10

gyakorlati jegy

5

-

2

C. Mentálhigiéné stúdiumai és személyiséglélektan

BTMH109

Mentálhigiéné I.

15

kollokvium

7

-

2

BTMH110

Mentálhigiéné II.

15

kollokvium

7

-

3

BTMH111

A segítő kapcsolat

10

gyakorlati jegy

3

-

3

BTMH112

Krízislélektan

10

kollokvium

3

-

3

BTMH113

Etika

5

aláírás

1

-

4

BTMH1140

Mentálhigiéné és szakmai szerepek

10

gyakorlati jegy

5

-

4

D. Önismeret és tevékenység kisérés

BTMH1150

Önismereti és személyiségfejlesztő csoport 1.

50

aláírás

10

-

1

BTMH1160

Önismereti és személyiségfejlesztő csoport 2.

50

aláírás

10

-

2

BTMH1170

Önismereti és személyiségfejlesztő csoport 3.

50

aláírás

10

 

3

BTMH117-K10

Diádikus kapcsolatkezelés

30

gyakorlat

10

-

4

BTMH118

Esetmegbeszélés és szupervízió

20

aláírás

4

-

4

BTMH1190

Egyéni konzultáció

-

aláírás

3

-

4

E. Kutatási módszerek

BTMH120

Matematikai statisztika alapjai

5

gyakorlati jegy

1

-

4

F. Tevékenység kisérés

BTMH1220

Külső szakmai gyakorlat

30

aláírás

5

-

4

BTMH130

G. Szakdolgozat

 -

 

10

-

4

 

ÖSSZESEN

390

 

120

 

 

Legutóbbi frissítés: 2023. 04. 24. 13:57