Tárgyak félévenkénti megoszlása - Mentálhigiénés képzési programok

Tárgyak félévenkénti megoszlása

A Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézetének Mentálhigiénikus Szakirányú Továbbképzési tárgyainak félévenkénti megoszlása.

  Teljesítés féléve
Tárgy neve Neptun kód Óraszám Kredit Számonkérés módja Mentálhigiéné szak Ped. szakvizsga mentálhigiéné spec.
Szocializáció BTMH100 15 4 kollokvium 1. 1.
Személyiséglélektani alapok BTMH101 10 3 kollokvium 1. 1.
Alkalmazott szociálpszichológia kutatási módszerek BTMH102 10 2 kollokvium 1. -
Bevezetés a szociológiába BTMH103 10 2 gyakorlati jegy 1. -
Bevezetés a szociálpolitikába BTMH104 5 1 gyakorlati jegy 1. -
Önismereti és személyiségfejlesztő csoport 1. BTMH115 50 15 aláírás 1. 1.
 
Mentálhigiéné I. BTMH109 15 7 kollokvium 2. 2.
Alkalmazkodási zavarok gyermekkorban BTMH105 10 5 kollokvium 2. 2.
A deviáns viselkedés BTMH107 10 4 gyakorlati jegy 2. 2.
Családi dinamika BTMH108 10 5 gyakorlati jegy 2. -
Önismereti és személyiségfejlesztő csoport 2. BTMH116 50 15 aláírás 2. 2.
 
Krízislélektan BTMH112 10 3 kollokvium 3. -
Alkalmazkodási zavarok felnőttkorban BTMH106 10 5 kollokvium 3. 1.
A segítő kapcsolat BTMH111 10 3 gyakorlati jegy 3. -
Külső szakmai gyakorlat 1. BTMH121 25 2 aláírás 3. -
Mentálhigiéné II. BTMH110 15 7 kollokvium 3. -
 
Diadikus kapcsolatkezelés BTMH117 30 10 gyakorlati jegy 4. -
Mentálhigiéné és szakmai szerepek BTMH114 15 5 gyakorlati jegy 4. -
Esetmegbeszélés és szupervízió BTMH118 20 4 aláírás 4. -
Etika BTMH113 5 1 aláírás 4. -
Matematikai statisztika alapjai BTMH120 5 1 gyakorlati jegy 4. -
Egyéni esetvezetés és konzultáció BTMH119 10 3 aláírás 4. -
Külső szakmai gyakorlat 2. BTMH122 25 3 aláírás 4. -
Szakdolgozat BTMH130   10 gyakorlati jegy 4. 4.
Legutóbbi frissítés: 2023. 04. 24. 13:57