Bemutatkozás - Tanácsadás, Fejlődés- és Iskolapszichológiai Tanszék

Tanszékünk oktató-kutató munkáját 9 munkatársunk végzi. Bekapcsolódunk a Pszichológiai Intézet BA és MA képzéseibe, a tanárképzés pszichológiai moduljának oktatásába az egyetem több karához kapcsolódóan, valamint szakirányú továbbképzésekbe és a doktori iskola munkájába is. A tanárképzésben előadásokat, gyakorlatokat tartunk és tréninget is vezetünk a pedagógusi munkában hasznosítható témákhoz kapcsolódóan pl. A nevelés pszichológiai alapjai, Iskolai mentálhigiéné, iskolai tehetséggondozás, A tanulói személyiség megismerése, A tanárjelölt személyiségfejlesztése Kollégáink az elméleti felkészültség mellett a gyakorlatban is dolgoznak, lefedve a kisgyermekkorhoz tartozó pszichológiai munkát egészen a felnőttkori specifikus területekig. Az oktatók között található klinikai gyermek szakpszichológus, pályatanácsadó szakpszichológus, családterapeuta, sportszakpszichológus, mentálhigiénikus, illetve legtöbb kollégánk több évtizedes tréneri tapasztalattal rendelkezik. Jól hasznosítható ismereteket, készségeket sajátíthatnak el az a korai fejlesztés, óvoda- és iskolapszichológia, gyerekvédelem, pedagógiai szakszolgálati munka, és a tanácsadás területén elhelyezkedi szándékozó pszichológus hallgatók.

A BA alapképzés keretén belül tanszékünkhöz tartozik a fejlődéslélektan elméleti és gyakorlati tantárgyainak oktatása. Ezeken a kurzusokon elsajátítják a hallgatók a különböző életkorú kliensekkel (csecsemő- és kisgyermekkortól az időskorig) való foglalkozás elméleti alapjait és módszertanát, a különböző életkorok nehézségeinek a megértését és a beavatkozási lehetőségeket. A másik tanszékünkhöz tartozó feladat az iskolapszichológia alapozó kurzusainak oktatása, mely során a hallgatók betekintést nyernek az iskolapszichológia szerteágazó feladataiba: az oktató-nevelő intézmények szervezeti sajátosságaitól indulva, a prevenciós és intervenciós feladatokon át, az oktatás szereplővel (szülő, pedagógus, gyermek, team feladatok stb.) való munka szakszerű tervezéséig és megvalósulásáig.

A tanszékünkhöz tartozó Iskolapszichológia és tanácsadás (MA) szakirányon nagy hangsúlyt helyezünk a tanácsadás irányzatainak megismerésekor a diagnosztikai eszközök elsajátítására az egyéni és csoportos helyzetekhez illesztve. Alkalmazható módszertani tudást nyújtunk a krízistanácsadás, a serdülőtanácsadás, és a nevelési- és életvezetési tanácsadás, valamint a pályatanácsadás alapjairól, illetve a családterápiás szemlélet gyakorlati alkalmazásáról. Ezek mentén alkalmasak lesznek a hallgatók a személyiségfejlődés, választás, döntéselőkészítés stb. elősegítésére pszichológiai eszközök segítségével, és kezdetben szupervíziós kísérés mellett. A mentális képességek differenciált vizsgálatának megismerésére is lehetőség nyílik és számos pedagógiai-pszichológiai mérőeszköz alkalmazási módjait sajátítják el a hallgatók. A szakirányunkon a hallgatóink számára külső szakmai terepgyakorlatot szervezünk, melyet az egyetemi laborgyakorlat alapoz meg. A terepintézményben lehetőségük van az elméleti diagnosztikai és tanácsadás kurzusok keretében tanult eszközök, módszerek kipróbálására az egyetemi oktató és a terepoktató szupervíziója támogatásával.

Az Iskolapszichológia és tanácsadás mesterdiploma megalapozza azt a tudást, melyet többféle területen bővíthetnek a végzett pszichológusok a jövőben szakképzésekkel a specifikus érdeklődéshez illesztve (pl. pedagógiai, klinikai, tanácsadó, egészségpszichológiai szakképzés). A tudományos kutatás iránt érdeklődők a doktori iskolába is jelentkezhetnek. Tanszékünk kiemelkedő szerepet tölt be a hazai és nemzetközi tehetséggondozás tudományos platformjain és a gyakorlati terepen is. Mindannyian bekapcsolódtunk valamennyi jelentős tehetségfejlesztési Európai Uniós és hazai pályázat megvalósításába (Géniusz Projekt, Tehetséghidak Projekt, Templeton Projekt, Tehetségek Magyarországa Projekt stb.). Naprakész ismeretekkel segítjük a tehetségtanácsadás, tehetségfejlesztés területén kutató és gyakorlati munkát végző hallgatókat, pszichológusokat, pedagógusokat, szülőket és gyerekeket, fiatalokat is.

Legutóbbi frissítés: 2023. 03. 07. 15:37