Az Általános Pszichológiai Tanszék oktatóinak témajavaslatai műhelymunka készítéséhez

Idegennyelv-tanulás

sorszám cím témavezető
1. A siker kulcsa idegennyelv-tanulóknál Polonyi Tünde
2. Sikertelen nyelvtanulók felnőttkorban Polonyi Tünde
3. Szövegértő olvasás kéttannyelvű- és más osztályokban Polonyi Tünde
4. Diszlexia és idegennyelv-tanulás Polonyi Tünde
5. Munkamemória és idegennnyelv-tanulás Polonyi Tünde
6. Idegennyelv-tanulás innovatív módszerekkel és ezek hatékonyságvizsgálata Polonyi Tünde
7. Hátrányos helyzetűek idegennyelv-tanulása Polonyi Tünde
8. Idősek nyelvtanulása: folyamat és kognitív hatások Polonyi Tünde
9. Tolmácsok kognitív jellemzői Polonyi Tünde

 

Kétnyelvűség

sorszám cím témavezető
1. Nyelvismeret és időskori kognitív hanyatlás kapcsolata Polonyi Tünde
2. Munkamemória kétnyelvűeknél és tolmácsoknál Polonyi Tünde

 

Más témák

sorszám cím témavezető
1. Az életesemények és a megküzdési stratégiák kapcsolata Polonyi Tünde
2. A relaxáció és meditáció hatása felnőttkorban Polonyi Tünde
3. A kognitív hanyatlás megelőzése Polonyi Tünde
4. Mentális egészség időskorban Polonyi Tünde
5. Módosult tudatállapotok Polonyi Tünde
6. Digitális tanulás és tanítás Polonyi Tünde
7. Pszichológia, Pedagógia, Technológia Polonyi Tünde
8. Válságok megelőzése és kezelése Polonyi Tünde

 

Bekapcsolódási lehetőség folyamatban lévő vagy előkészítés/kidolgozás alatt álló kutatásokba (jellemzően laboratóriumi vizsgálatok)

sorszám cím témavezető
1. Figyelmi kontroll és gátlási folyamatok Kondé Zoltán
2. Figyelmi kontroll és módosult tudatállapotok Kondé Zoltán
3. A figyelmi kontroll szerepe a kétértelműség/ambivalencia feloldásában Kondé Zoltán
4. Figyelmi jelenségek vizsgálata kisgyerekkorban Kondé Zoltán
5. Szorongás és viselkedésszabályozás Kondé Zoltán
6. A végrehajtói kontroll vizsgálati módszereinek összehasonlító vizsgálata Kondé Zoltán
7. A végrehajtói kontroll egyes aspektusainak fejlődése Kondé Zoltán
8. Munkamemória a sakktehetség hátterében Kondé Zoltán
9. Kollektív/társas emlékezet a laboratóriumban Kondé Zoltán

 

Számítógépes kísérleti eljárások tervezése

Egy ismert tudományos módszer egy alternatív variációjának
(pl. gyerekverzió, inger-modalitás szerinti variációk)
kidolgozása és a sztenderd eljárással való egybevetése illetve
papír-ceruza tesztek számítógépes variációinak kidolgozása a rendelkezésre álló
kísérletszerkesztő programok (Inquisit, Superlab) segítségével
Példák:

sorszám cím témavezető
1. feladat-váltás témára Kondé Zoltán
2. priming témára Kondé Zoltán
3. stroop témára Kondé Zoltán
4. random feladat Kondé Zoltán
5. kettős feladat témára Kondé Zoltán
6. n-vissza feladat témára Kondé Zoltán
7. - stb. témára Kondé Zoltán

 

Témajavaslatok Általános lélektan 1., Általános lélektan 2. és Általános lélektan 4. témák mentén
Figyelem:

sorszám cím témavezető
1. Szelektív figyelem - papír-ceruza eszközökkel és számítógépes (Psychmate, Inquisit) alkalmazásokkal Kondé Zoltán
2. Figyelem megosztás - papír-ceruza eszközökkel és számítógépes (Psychmate, Inquisit) alkalmazásokkal Kondé Zoltán
3. Figyelem váltás - papír-ceruza eszközökkel és számítógépes (Psychmate, Inquisit) alkalmazásokkal Kondé Zoltán
4. A figyelem fontosabb jellegzetességeinek (terjedelem, koncentráltság, megoszthatóság, tartósság, rugalmasság) tanulmányozás Kondé Zoltán
5. Végrehajtói figyelem (a kontroll figyelmi aspektusai) Kondé Zoltán
6. Vigilancia (fenntartott figyelem) Kondé Zoltán
7. Orientáció és teljesítmény Kondé Zoltán
8. Nemfigyelési vakság, Változási vakság, Ismétlési vakság, Figyelmi pislogás Kondé Zoltán
9. Akusztikus és vizuális figyelem összehasonlítása Kondé Zoltán
10. Reakcióidő vizsgálatok tervezése inquisiten Kondé Zoltán
11. Szignáldetekciós vizsgálat tervezése Kondé Zoltán
12. Észlelési küszöb vizsgálatok tervezése Kondé Zoltán

 

Tanulás

sorszám cím témavezető
1. Vizsgálat tervezése az operáns kondiconálás jelenségeinek tanulmányozásához Kondé Zoltán
2. Vizsgálat tervezése az klasszikus kondiconálás jelenségeinek tanulmányozásához Kondé Zoltán
3. Komplex tanulási jelenségek (mentális térkép, belátásos tanulás) tanulmányozása Kondé Zoltán
4. Látens tanulás jelenségének vizsgálata Kondé Zoltán
5. A tanulás szociális kontextusának vizsgálata Kondé Zoltán
6. Explicit és implicit tanulási hatékonyság összehasonlítása Kondé Zoltán

 

Képzelet

sorszám cím témavezető
1. Képzeleti folyamatok vizsgálata papír-ceruza eszközökkel és számítógépes alkalmazásokkal Kondé Zoltán
2. Mentális rotáció Kondé Zoltán

 

Intelligencia

1. Általános intelligencia és specifikus képességek Kondé Zoltán
2. Intelligencia és teljesítmény Kondé Zoltán
3. Intelligencia és szakértőség Kondé Zoltán
4. Szociális intelligencia Kondé Zoltán
5. Intelligencia és elemi információfeldolgozási folyamatok (észlelési sebesség, reakciókészség, stb) Kondé Zoltán
6. Intelligencia és munkamemória (végrehajtói funkciók) Kondé Zoltán
7. Intelligencia és mentális rugalmasság Kondé Zoltán
8. Az intelligencia laikus felfogása Kondé Zoltán
9. Matematikai képességek és kreativitás Kondé Zoltán

 

Kreativitás

1. Kreativitás és specifikus intellektuális képességek Kondé Zoltán
2. Kreativitás és mentális rugalmasság Kondé Zoltán

 

Problémamegoldó gondolkodás

1. Szakértői és kezdő problémamegoldási heurisztikák Kondé Zoltán
2. Problémamegoldás specifikus szakterületeken Kondé Zoltán
3. Analógiás problémamegoldás Kondé Zoltán
4. Mentális modellek szerepe a problémamegoldásban Kondé Zoltán
5. Problémamegoldás tudás intenzív és tudásszegény Kondé Zoltán
6. A problémamegoldás folyamatának introspektív vizsgálata Kondé Zoltán
7. A problémamegoldás sikerességét befolyásoló kognitív (figyelmi, emlékezeti) tényezők Kondé Zoltán
8. Készségelsajátítás és szakértőség a problémamegoldásban Kondé Zoltán

 

Következtetéses gondolkodás

1. Induktív következtetések és hibái Kondé Zoltán
2. Absztrakt és kontextus érzékeny következtetések Kondé Zoltán
3. Következtetéses gondolkodás és intelligencia, kreativitás Kondé Zoltán
4. Deduktív következtetések és hibái tanulmányozása szillogizmusokkal Kondé Zoltán
5. Tartalmi és formai befolyások a szillogisztikus következtetésben Kondé Zoltán

 

Érzelem és motiváció

1. Affektív tényezők hatása a percepcióra Balajthy Dániel
2. Affektív tényezők hatása a figyelemre Balajthy Dániel
3. Affektív tényezők az emlékezeti folyamatokban Balajthy Dániel
4. Affektív tényezők és a stressz Balajthy Dániel
5. Érzelmek/hangulat hatása a döntéshozatalra Balajthy Dániel
6. Érzelemszabályozás és a kognitív funkciók kapcsolata Balajthy Dániel
7. A motiváció vizsgálati lehetőségei Balajthy Dániel
Legutóbbi frissítés: 2023. 04. 04. 09:51