Kurzusok Tantárgyi Leírásai

Témavezető neve: Dr. Polonyi Tünde
Téma címe: A kognitív hanyatlás megelőzése
Téma angol címe: Preventing cognitive decline

Témavezető neve: Dr. Polonyi Tünde
Téma címe: Az életesemények, orvosi mutatók, a megküzdési stratégiák és a kiégés kapcsolata
Téma angol címe: The relationship between life events, medical indicators, coping strategies and burnout

Témavezető neve: Dr. Polonyi Tünde
Téma címe: Digitális tanulás és tanítás
Téma angol címe: Digital learning and teaching

Témavezető neve: Dr. Polonyi Tünde
Téma címe: Innovatív nyelvtanulás és nyelvtanítás
Téma angol címe: Innovative language learning and teaching

Témavezető neve: Dr. Polonyi Tünde
Téma címe: A siker kulcsa idegennyelv-tanulóknál
Téma angol címe: The key to success at foreign language learners

Témavezető neve: Dr. Csukonyi Csilla
Téma címe: Az utánpótlás nevelés és a versenysportolók célkitűzéses sportpszichológiai vizsgálati területei
Téma angol címe: Fields of youth education and goal-oriented sport-psychological examination of athletes

Témavezető neve: Dr. Csukonyi Csilla
Téma címe: Ember-robot interakciók pszichológiai megközelítései
Téma angol címe: Psychological aspects of human-robot interactions

Témavezető neve: Dr. Csukonyi Csilla
Téma címe: A munkahelyi elköteleződés aspektusai
Téma angol címe: Aspects of workplace commitment

Témavezető neve: Dr. Csukonyi Csilla
Téma címe: Rugalmas alkalmazkodóképesség és a mentális állóképesség, mint 21. századi vezetői kompetenciák
Téma angol címe: Adaptability and mental resilience as 21st century leadership competencies

Témavezető neve: Dr. Csukonyi Csilla
Téma címe: E-sportolók pszichológiai vizsgálati megközelítései
Téma angol címe: Psychological testing approaches in e-sport

Témavezető neve: Prof. dr. Münnich Ákos
Téma címe: Az attitüd általános és specifikus konkrét cselekvésekre vonatkozó hatásának vizsgálata
Téma angol címe: Attitude effects on general and specific behaviour

Témavezető neve: Prof. Dr. Münnich Ákos
Téma címe: Matematikai pszichológiai kutatások és preferencia modellek
Téma angol címe: Mathematical psychology and preference models

Témavezető neve: Prof. Dr. Münnich Ákos
Téma címe: A hálózati modellek és pszichológiai alkalmazásai
Téma angol címe: Network models and their psychological applications

Témavezető neve: Dr. Nagy Beáta Erika
Téma címe: Magatartás-, tanulás- és figyelemzavarral küzdő gyermekek , szüleik és a szakemberek együttműködésének vizsgálata
Téma angol címe: Exploring cooperation between children with behavioural, learning and attention difficulties , their parents and professionals

Témavezető neve: Dr. Kondé Zoltán
Téma címe: Szabályozó folyamatok és kognitív hatékonyság
Téma angol címe: Executive functions and cognitive efficiency

Témavezető neve: Dr. Kondé Zoltán
Téma címe: Kognitív hatékonyság és implicit társas megismerés
Téma angol címe: Cognitive efficiency and implicit social cognition

Témavezető neve: Dr. Kondé Zoltán
Téma címe: Szociális intelligencia és viselkedéspredikció
Téma angol címe: Social intelligence and prediction

Témavezető neve: Dr. Kondé Zoltánné dr. Inántsy-Pap Judit
Téma címe: Szabályozó folyamatok fejlődése
Téma angol címe: Development of executive functions

Témavezető neve: Dr. Szabó Éva
Téma címe: Tanulást támogató pszichológiai erőforrások mintázatainak feltárása
Téma angol címe: Exploring patterns of psychological resuources that support learning

Témavezető neve: Dr. Szabó Éva
Téma címe: Diákok kiégettségének és a lemorzsolódás pszichológiai tényezőinek vizsgálata - középiskolai és egyetemi korosztályban
Téma angol címe: Investigation of psychological factors of student burnout and dropout in secondary schools and higher education.

Témavezető neve: Dr. Szabó Éva
Téma címe: Tanárok kiégésének tényezői: szervezeti és egyéni faktorok kapcsolata- közoktatásban és felsőoktatásban
Téma angol címe: Idividual and organizational factors of tecahers' burnout in public schools and higher education.

Témavezető neve: Dr. Szabó Éva
Téma címe: Az iskolai klíma tényezői és hatása a tanulmányi eredményességre, pszichológiai jóllétre és a kiégésre.
Téma angol címe: The main factors of school climate and it's the effect on achievement, wellbeing, and burnout of students.

Témavezető neve: Dr. Szabó Éva
Téma címe: Normák alakulása müködése iskolai osztályokban, csoportokban, nevelőtestületekben. A normatorzulás jelenségének vizsgálata.
Téma angol címe: Development and function of norms in classes and teachers' groups. Investigation of pluralistic ignorance.

Témavezető neve: Dr. Malét-Szabó Erika
Téma címe: "Az egészségtudatosság és az egészségmagatartas sajátosságai és összefüggései a rendvédelmi hivatásos állomány körében"
Téma angol címe: Charactheristics and connections of Health - awareness and Health - behaviour in the staff of law enforcement"

Témavezető neve: Molnárné Prof. Dr. Kovács Judit
Téma címe: A megbocsátás előzményei, összetevői és következményei
Téma angol címe: Components, antecedents and consequences of forgiving

Témavezető neve: Molnárné Prof. Dr. Kovács Judit
Téma címe: Az igazságtalanságokra adott különböző válaszok mintázatai, meghatározói, valamint egyéni és közösségi következményei
Téma angol címe: Patterns of different reactions to injustice - Influences from the context and the person, individual and social consequences

Témavezető neve: Molnárné Prof. Dr. Kovács Judit
Téma címe: A nemi szerep pszichológiája a mai Magyarországon
Téma angol címe: Psychology of gender roles - Studies in the Hungarian context

Témavezető neve: Dr. Balázs Katalin
Téma címe: Időskorúak fogyasztóvédelmi sérülékenysége
Téma angol címe: Elderly individuals’ vulnerability to deception

Témavezető neve: Dr. Olajos Tímea
Téma címe: A tehetség szocio-emocionális aspektusai, a tehetségesek személyiségjellemzői
Téma angol címe: Social / Emotional Aspects of Giftedness, Personality Characteristics of Gifted and Talented Individuals

Témavezető neve: Dr. Olajos Tímea
Téma címe: Aszinkron fejlődés, kétszeresen kivételes tehetségek
Téma angol címe: Asynchronous Development, Twice Exceptional Individuals

Témavezető neve: Dr. Csinády Adriána
Téma címe: Szexuálpszichológia – „Szexuális asszertivitás szerepe a prevencióban”
Téma angol címe: Sexual Psychology – „The role of sexual assertivity in prevention”

Témavezető neve: Dr. Csinády Adriána
Téma címe: Ember-állat kötődés - az állatasszisztált terápiák (AAT) hatékonysága
Téma angol címe: Human-animal bond – the effetctivenes of AAT

Legutóbbi frissítés: 2023. 04. 03. 15:32