A Pedagógiai Pszichológiai Tanszék oktatóinak témajavaslatai műhelymunka készítéséhez

Dr. Habil. Dávid Imre

 1. A tehetségazonosítás eszközei és lehetıségei az intellektuális szférában
 2. A kiemelkedı intellektuális képességek vizsgálata
 3. Az intelligencia és a kreativitás vizsgálata
 4. Reklámpszichológia
 5. Kommunikációs folyamatok elemzése
 6. Személyiségfejlesztés lélektani csoportmunka keretei közt
 7. Különféle dramatikus eszközök (báb-, és drámajáték) pszichológiai hatásmechanizmusai
 8. Szépirodalom és pszichológia
 9. Pszichológia a filmekben, avagy a filmek pszichológiája
 10. A fent megjelölt elsődleges témák mellett természetesen lehetőség nyílik egyénileg egyeztetett témákban is szakdolgozati témavezetésre.

 

Páskuné dr. Kiss Judit

 1. Zene és személyiségfejlesztés
 2. Teljesítménymotivációnak az egyéb, nem kognitív személyiség-összetevőkkel való kapcsolata
 3. Tanulási motiváció
 4. Munkahelyi (itt iskolai/tanulási) légkör és elégedettség
 5. A pályaalakulást befolyásoló tényezők
 6. A pályaérettség komponensei
 7. Egyéb, előzetesen egyeztetett témák
 8. Tehetségazonosítás - nem kognitív komponensek
 9. Szülők és család szerepe a tehetségfejlődésben
 10. Gazdagító programok a tehetségfejlesztésen

 

Dr. Pataky Nóra

Szakdolgozat és műhelymunka témák:

 1. Magatartásproblémák, beilleszkedési nehézség
 2. Pszichopátiás fejlődés
 3. Iskolai konfliktusok, agresszió
 4. Gyász
 5. Válás
 6. Serdülőkori problémák, serdülőkori rizikómagatartás
 7. Gyermekpszichológiai kórképek vizsgálata
 8. A nemi identitás és a szexuális viselkedés fejlődése
 9. Családon kívül nevelkedő gyerekek és fiatalok vizsgálata
 10. Tehetség és pszichés problémák pl. hangulati élet zavarai, kényszer stb.
 11. Tehetségesek és sémák
 12. Fiatalkori, hallgatói kiégés, verseny és kiégés
 13. Az apák szerepe a pszichés problémák hátterében
 14. Pedagógusok személyisége, konfliktuskezelése
 15. Rajzvizsgálatok, projektív tesztek fiatalkorban
 16. Terhesség, gyerekvárás
 17. Egyéb egyeztetett témák

 

Dr. Inántsy-Pap Judit

 1. Elosztási viselkedés alakulása gyermekkorban
 2. Szülőkhöz való kötődés
 3. Társas tudatosság az óvodás korban
 4. Szociális pozíció lényegi aspektusai az óvodás és iskolás években
 5. Kötődés
 6. Kortárskapcsolatok
 7. Szociális fejlődés
 8. Nemi identitás fejlődése
 9. Pszichoszexuális fejlődés
 10. Erkölcsi fejlődés
 11. Kognitív fejlődés
 12. Agresszió és proszociális viselkedés fejlődése
 13. Dominancia a gyermekcsoportokban
 14. Megosztási viselkedés alakulása gyermekkorban
 15. Társas tudatosság óvodáskorban
 16. A családi és intézményes szocializáció hatása a fejlődésre
 17. A rajz mint a gyermeki önkifejezés eszköze
 18. Játék, játékmegfigyelés
 19. Kulturális különbségek a fejlıdés mutatóiban

 

Dr. Orosz Róbert

 1. Spirituális intelligencia
 2. Jelentudatosság (mindfulness)
 3. Mozgás (sport, tánc...) és pszichológia
 4. Tudat és tudatosság szerepe a fejlődésben
 5. A fejlődést, kiteljesedést támogató környezeti kultúra
 6. Sporttehetség

 

Dr. Olajos Tímea

Javasolt szakdolgozati témakörök:

I.Tanulási zavarok

 • A tanulási zavarok szocio-emocionális aspektusai
 • Életvezetési, mentálhigiénés, családdinamikai kérdések a tanulási zavarok kapcsán
 • Diszlexiások a munka világában

II. Tehetség és személyiség

 • A tehetségesek teljesítményproblémái
 • A női tehetség kibontakozásának kérdései
 • Kétszeresen kivételes tehetségek (2e problémakör)
 • Érzelmi, személyiségvonásbeli jellemzők és tehetségjellemzők és tehetség
Legutóbbi frissítés: 2023. 04. 03. 14:19