Pszichológia doktori program felvételi és fokozatszerzési publikációs követelmények

Jelentkezők figyelmébe

A 2016-2017 I. félévtől megváltozott a doktori iskola tematikája. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításával. A lentebbi információk csak a bent lévő hallgatókra vonatkoznak, az újonnan belépőkre már az új szabályok érvényesek!

PhD Kredites Tájékoztató (közöstárgyak)

 

Pszichológia Doktori Program

Programvezető: Molnárné Prof. Dr. Kovács Judit
Programtitkár: Zeke Klára
(512-900/22539; zeke.klara@arts.unideb.hu)

 

Publikációs követelmény (iskolaspecifikus)

Felvételi követelmények (iskolaspecifikus)

 • A pályázónak a program valamelyik témavezetőjével egyeztetett témát kell választania kidolgozásra.
 • A választott témát és a kapcsolódó kutatási tervet 4-5 oldalon írásban kifejtve kell beadni (továbbá mellékelni kell egy kb.1 oldalas angol nyelvű összefoglalót is).
 • Nyelvtudás: Angol, német vagy francia „C” típusú középfokú nyelvvizsga. Az angol nyelvvizsga előnyt jelent.
 • Az egyéni felkészülőknek a jelentkezéskor teljesíteniük kell a fokozatszerzési eljárásra történő jelentkezés publikációs követelményeit.
   

Költségtérítés a 2022/2023-as tanévben:

 • egyéni felkészülők: egyszeri 200.000 Ft
 • 2016-2017. évtől a költségtérítés összege 150.000 Ft
   

Fokozatszerzési és publikációs követelmények (iskolaspecifikus)

A doktorjelölt összes publikációját a témavezetőjének az alábbi 4 szempont szerint értékelnie kell:

 • eredetiség
 • szakmai színvonal
 • hasznosság
 • plágium
   

Szabályzatok Pszichológus doktoranduszoknak a 2012. évtől

Mindenkire vonatkozik!
A hat félév alatt a 180 kredit teljesítése a következőképpen alakul:

 • 16 kredit tanulmányi kredit (ebből 10 kredit pszichológiai, 6 kredit minor (neveléstudomány, filozófia, szociológia), tehát összesen 16 kreditet kell teljesíteni a tanulmányi kurzusból, az összes többi kutatási kredit (164 kredit).
 • Mindenkinek egy filozófia kurzust kötelező teljesítenie, a másik kettő lehet neveléstudomány, szociológia, vagy akár mindkettő filozófia.
 • A harmadik év végére a hallgatóknak mindegyik típusú kutatási kreditből kell teljesíteniük minimum tárgyakat, amelyeket a következő táblázat tartalmazza. Ezeket úgy kell teljesíteni, hogy a hatodik félév végére ennek az összege kreditekben kifejezve:164 kredit legyen!

Ezek a következők: (a témavezető hagyja jóvá és értékeli!)
 

Elméleti felkészülés 1-től-6-ig (10 kredit/db) Részvétel szakmai rendezvényeken 1-től-6-ig (6 kredit/db) Szakmai konzultáció 1-től-6-ig (6 kredit/db) Empirikus kutatási munka 1-től-6-ig (15 kredit/db) Szakmai tanulmányút 1-től-6-ig (6 kredit/db)
Minimum egyet kell teljesíteni! Minimum egyet kell teljesíteni! Minimum hármat kell teljesíteni! Minimum hármat kell teljesíteni! Nincs minimum feltétele!


Vannak ezek mellett központilag kötelezően előirt kutatási kreditek, amelyeket a tudományos rektor helyettes írhat elő, ezeket minden esetben minden doktorandusz hallgatónak kötelező felvennie. Ezek kreditértéke mindig aktuálisan vannak meghatározva.

Figyelem:

Az a hallgató aki tárgyfelvételi időszakban a Neptun rendszerben nem veszi fel a tárgyait, az elmarasztalásban részesül, amely pénzbírságot vonhat maga után, ezért kérünk mindenkit, hogy ne mulassza el felvenni a tárgyait az arra kijelölt időszakban.

 

Szabályzatok NEM Pszichológusoknak

Pszichológia tudományágból csak az jelentkezhet komplex vizsgára, aki pszichológia BA, pszichológia MA végzettséggel vagy pszichológia érettségivel rendelkezik. Az a doktorandusz hallgató, aki nem pszichológus alapdiplomával rendelkezik, a PHD tanulmányai során a hat félév alatt a következő Pszichológia BA tárgyakból minimum egy kurzust kell teljesítenie:

 • Általános lélektan 1-3
  (felelőse: Dr. Polonyi Tünde)
 • Személyiség lélektan 1-3
  (felelőse: Dr. Szemán-Nagy Anita)
 • Fejlődés lélektan 1-2
  (felelőse: Dr. Pataky Nóra)
 • Szociálpszichológia 1-3
  (felelőse: Molnárné Prof. Dr. Kovács Judit)

Ezen felül, abból a tudományterületből, amelyik területen a doktorandusz hallgató dolgozik, további négy meghirdetett, tárgyat kell teljesítenie. Ehhez figyelnie kell a (nappali ill. levelezős) meghirdetett kurzusokat, ill. a témavezetőjével egyeztetve előre jelezze, hogy milyen témájú kurzusra van szüksége egy adott szemeszterben, és a kurzus oktatójával egyeztetve részt vehet a tanórákon és vizsgázhat. Ezek után a neptun rendszerben null kredit értékkel veheti fel ezen tárgyakat, (ezek nem számítanak bele a teljesítendő 240 kreditbe) természetesen jelezni kell az intézetben, hogy milyen tárgyakat látogatott, melyekből szerzett jegyet, mert csak azokat hirdetjük meg az adott félévben.
 

Publikációs követelmény (iskolaspecifikus)

Összesen 4 - 5, szakfolyóiratokban megjelent, a PHD disszertáció alapját képező publikáció a minimum követelmény. A publikációk darabszáma csak irányadó, a munkásság megítélésében a minőség dönt.
A publikációk között

 • minimum elvárt, legalább 1 nemzetközi szakfolyóiratban megjelent publikáció,
 • szükséges legalább 2 rangos szakmai folyóiratban megjelent publikáció, és
 • szükséges legalább 1 megjelent publikáció a kiemelt hazai pszichológiai folyóiratokban (Alkalmazott Pszichológia; Magyar Pszichológiai Szemle; Psychiatria Hungarica; Mentálhigiéné és Pszichoszomatika).


A fokozatszerzési és publikációs követelmények vonatkoznak mindenkire, aki fokozatszerzésben van illetve fokozatszerzésre jelentkezik.

Magyar nyelvű folyóiratlista

Nemzetközi Folyóiratlista

Nyelvvizsga követelmények fokozatszerzésre:

A Humán Tudományok Doktori Iskola filozófia, neveléstudomány és szociológia tudományban a fokozatszerzés feltétele, hogy a jelölt a tudomány műveléséhez szükséges nyelvismerettel rendelkezik angol, finn, francia, holland, latin, német, olasz, orosz (és indokolt esetben egyéb) nyelvek valamelyikéből. A pszichológia tudományban fokozatot szerzőknél a tudomány műveléséhez szükséges nyelvismeret az angol nyelv ismeretét jelenti.

A tudomány műveléséhez szükséges nyelvismeret igazolásának módja lehet:

 • államilag elismert, legalább középfokú (az Európa Tanács Közös Európai Referenciakeret B2 szintjének megfelelő), komplex (szóbeli és írásbeli készséget is igazoló, korábban „C” típusú) vagy azzal egyenértékű honosított nyelvvizsga;
 • az adott nyelvből nyelvszakos vagy szakfordítói oklevél;
 • az adott nyelven megszerzett érettségi bizonyítvány vagy mesterképzésben szerzett oklevél;
 • a Debreceni Egyetem BTK Idegennyelvi Központ igazolása.
Legutóbbi frissítés: 2024. 01. 26. 12:44