Bemutatkozás - Általános Pszichológiai Tanszék

A tanszék oktatói tevékenysége, amely kiterjed az osztatlan pszichológusképzés teljes időszakára, továbbá az alap-, mester- és doktorképzésre, három nagyobb területen valósul meg:

1) az általános/kísérleti pszichológia területei (érzékelés-észlelés, figyelem, tanulás, emlékezés, tudat, motiváció, emóció, gondolkozás, nyelv);

2) biológiai alapozó tárgyak (korábban anatómia, élettan, idegtudomány, pszichofiziológia, a neurológia és pszichiátria alapjai); a pszichológia jogi és etikai kérdései;

3) felsőbbéveseknek specializációs kurzusok (pl. megváltozott tudatállapotok, hipnózis, a táplálkozás pszichológiája és zavarai).

A tanszék oktatói a pszichológus diploma mellett más végzettséggel is (biológus, filozófus, mérnök, orvos) rendelkeznek, ami lehetővé teszi a pszichológia határterületein (a néprajz, orvostudomány, zene) való kutatást, ami az elektrofiziológia, a figyelem és egyéb kognitív funkciók, a matematikai intelligencia és tehetség, a megváltozott tudatállapotok, a táplákozás pszichológiai vonatkozásai és zavarai, az életminőség és egészségi állapot, valamint a pszicholingvisztika területein folyik.

Legutóbbi frissítés: 2023. 03. 07. 15:37