A Szociál- és Munkapszichológiai Tanszék oktatóinak témajavaslatai műhelymunka készítéséhez

Molnárné Dr. Kovács Judit

2021/2022-es tanév:

 1. A Covid-19 járvány társas hatása
 2. Online kommunikáció a távolságtartásban
 3. Morális alapok és az igazságtalanságokra adott válaszok
 4. A nemi különbségekről alkotott laikus és szakértői nézetek
 5. A vallásossággal kapcsolatos pszichológiai jellegzetességek
 6. Nemzeti identitással kapcsolatos megosztó tartalmak és nemzeti identitás
 7. Környezettudatos attitűdök és környezettudatos viselkedés
 8. Szabadon választott téma egyeztetés alapján

A szakdolgozat témájának a tovább pontosítása a konzultációs folyamatban történik.

 

Dr. Bernáth Ágnes

Szakdolgozati témajavaslatok:

 1. A mentalizációra irányuló igény társas viselkedésben betöltött szerepe
 2. A hétköznapi konfliktusok és a mentalizációs igény kapcsolata
 3. A mentalizációra irányuló igény érzelem iránti szükséglettel, kogníció iránti szükséglettel való összefüggései
 4. A mentalizációra irányuló igény különböző személyiségváltozókkal való kapcsolata (Big Five, affect-intensity, önmonitorozás, közösségi orientáció, stb..)
 5. A jobb mentalizációs képesség/magasabb mentalizációs igény mögött álló különböző diszpozíciós és szituációs tényezők szerepe (pl. csökkent önértékelés, társas kirekesztés, elutasítás)
 6. A társas elfogadásra való törekvés társas utánzással és mentalizációs képességgel, ill. igénnyel való kapcsolata
 7. Mentalizáció és empátia átfogó vizsgálata
 8. Mentalizációra irányuló igény teljesítmény-alapú mérése
 9. A megbocsátási hajlandóság és a mentalizációs igény kapcsolata
 10. A megbocsátás és meghatározói
 11. A szubjektív jóllét és egészségi állapot munkahellyel való összefüggései
 12. Ésszerűség-megérzés, ego-rugalmasság és machiavellizmus

 

Dr. Balázs Katalin

Témavezetést alapvetően szociálpszichológiai és módszertani témákban vállalok.
Műhelymunka, valamint szakdolgozati témajavaslatok:

 1. Meggyőzési stratégiák megválasztása (pl. kontextusfüggően, személyiségjellemzők függvényében)
 2. Meggyőzési stratégiák hatékonysága
 3. Meggyőzési tudatosság mérése (pl. idősek, fiatalok, iskolások, értékesítők, segítő szakmában dolgozók)
 4. Meggyőzés fogyasztóvédelmi megközelítése
 5. Reklámhatékonyság vizsgálat (pl. prototipikus reklámok, kreatív reklámok, esztétikus, művészi reklámok, erősen vizuális reklámok, bizarr reklámok)
 6. Társadalmi célú reklámok témaköre (pl. CSR; félelemkeltő reklámok; bűntudatkeltő reklámok)
 7. Reklámvizsgálatok (pl. tematikus, technikai stratégiák)
 8. Fogyasztói, vásárlói magatartás vizsgálata
 9. Kérdőíves kutatás módszertana (pl. minőségi adatok szűrése; társas kívánatosság hatása; sugalmazó kérdések; különböző skálák használatának következményei)

 

Dr. Hidegkúti István

Műhelymunka, valamint szakdolgozati témajavaslatok:

 1. Munkapszichológiai témák (pl. munkabevonódás, munkahelyi elégedettség, stb.)
 2. Sportpszichológia szociálpszichológiai vonatkozásai (pl. kollektív hatékonyság, csapatkohézió, csapatok társas szerkezete stb.)
 3. Gazdaságpszichológiai témák (pl. gazdasági egyenlőtlenség és önpercepció kapcsolata, szubjektív jóllét, stb.)
 4. Egyéb: Megbeszélés alapján

 

Dr. Csukonyi Csilla

 1. Személyiségfejlesztési és szervezetfejlesztési tréningek
 2. Vezetéslélektan,
 3. Szervezeti kultúra vizsgálatok
 4. Munkahelyi egészségpszichológia
 5. Munkahelyi szocializáció és beválás
 6. Munkapszichológia módszerek (munkahelyi képzés és készségfejlesztés)
 7. Pszichológiai alkalmasság és kompetencia vizsgálatok, munkahelytervezés
 8. Szervezetpszichológiai módszerek (szervezeti diagnosztika, TQM)
 9. Változásmenedzsment
 10. A Coaching módszertana
 11. A Mentális Állóképesség vizsgálati területe
 12. Az individualizmus és kollektivizmus kérdései
 13. A fentiekben nem említett, a munka- és szervezet-pszichológia területéhez tartozó egyéb témákban, illetve a fegyveres testületek állományának pszichológiai vizsgálatában is vállalok témavezetést, előzetes egyeztetés alapján
 14. Sportpszichológia vonatkozó témakörei

 

Nagy Luca

Műhelymunka és szakdolgozat témajavaslatok: főként szociálpszichológia, alkalmazott szociálpszichológia témakörében

 1. Meggyőzés és társadalmi célú reklámok
 2. a. Társadalmi célú reklámok hatékonysága
  b. Társadalmi célú reklámok és személyiségjegyek vizsgálata
  c. Társadalmi problémákra irányuló attitűdök
 3. Munkahelyi attitűdök és viselkedések, hatékonyság és teljesítmény
 4. a. Szervezeti polgár viselkedés (OCB)
  b. Kontraproduktív viselkedések (CWB)
  c. Munkahelyi jóllét
 5. Gender kutatások – attitűd és viselkedés
 6. a. Nemi sztereotípiák
  b. Feminizmus
  c. Szexizmus
  d. LMBTQ
  e. Nemek a munka világában

 

Dr. Hőgye-Nagy Ágnes

Témavezetést alapvetően munka- és szervezetpszichológiai, közlekedéspszichológiai témákban vállalok. Műhelymunka, valamint szakdolgozati témajavaslatok:

 1. A közúti biztonságot befolyásoló tényezők vizsgálata gépjárművezetők, illetve gyalogosok esetén (közlekedési szabályok betartása a szabályokról alkotott attitűdök függvényében, közlekedési balesetek összefüggései a közlekedési szabályok betartásával és az arról való vélekedésekkel)
 2. Autonóm/önvezető járművek fejlesztésének, használatának, megítélésének pszichológiai kérdései
 3. Munkahelyi stressz, munkahelyi egészség kérdései
 4. Szervezetek biztonsági légkörének vizsgálatai
 5. Egyéb kérdések a munka- és szervezetpszichológiai egyéb területeiről

 

Dr. Kurucz Győző

Előnyben részesített témák:

 1. Helyzetfelismerés (situation awareness) dinamikus feladathelyzetben (pl. autóvezetés, rendszer-üzemeltetés, orvosi beavatkozások, katonai taktikai döntéshozatal stb.)

 

Előnyben részesített kutatás-vizsgálat-típusok:

 1. Új pszichológiai mérőeszköz (skála, teszt) fejlesztése.
 2. Pszichológiai mérőeszköz (skála, teszt) fordítása/adaptálása.
 3. Laboratóriumi kísérletek.
 4. Terepkísérletek.
 5. Egyéb, megbeszélés alapján

 

Őrsi Balázs

 1. Robotok, MI, automatizáció kapcsolatában bármi
 2. Videojátékok, filmek, sorozatok a szociálpszichológia tükrében
 3. Gamifikáció
 4. Egyeztetés alapján bármi egyéb

 

Papp Dávid

 1. Az e-sport pszichológiai vonatkozásai
 2. Kutatások a sportpszichológia témakörében
 3. A videójátékok a szociálpszichológia tükréből
 4. Gamifikáció
Legutóbbi frissítés: 2023. 04. 03. 12:57